Czy można zabezpieczyć załączniki do wiadomości e-mail?

W obecnyczh czasach wysyłamy codziennie dziesiątki jak nie setki wiadomości e-mail dziennie, jeśli pracujesz w firmie która konkatuje się z klientami za pomocą e-mailów z całą pewnością chcesz aby przesyłane załączniki (dokumenty/faktury) były bezpieczne i nie przedostały się do niepowołanych osób). Dlatego warto upewnić się, że nie są one wysyłane w postaci zwykłego tekstu lub załączane jako niezaszyfrowane pliki. Jest to szczególnie ważne w przypadku wrażliwych informacji, takich jak dane finansowe i osobowe, a także w przypadku wysyłania dokumentów, które mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości lub oszustwa.

Najlepszym sposobem zapewnienia, że załączniki do wiadomości e-mail są bezpieczne, jest ich wcześniejsze zaszyfrowanie przed wysłaniem. Jest na to kilka różnych sposobów, w tym korzystanie z wbudowanych funkcji szyfrowania w programie Microsoft Outlook lub Office.

Ochrona hasłem to kolejny sposób na zabezpieczenie załączników do wiadomości e-mail, ale nie jest to najlepsza opcja w każdej sytuacji. Chociaż dodanie hasła do załącznika do wiadomości e-mail jest dość prostym krokiem, może pozostawić wiele miejsca na błędy.

Jeśli szukasz rozwiązania, które pozwala chronić załączniki za pomocą hasła, rozważ użycie Email Sentinel Pro. Produkt ten automatycznie zabezpiecza wszystkie przychodzące wiadomości e-mail chroniąc je hasłem, możesz również wybrać, które wiadomości e-mail mają być chronione hasłem.

Gmail ma też funkcję zwaną trybem poufnym, która uniemożliwia odbiorcom dostęp do Twoich załączników lub treści wiadomości e-mail bez weryfikacji ich tożsamości za pomocą kodu jednorazowego (OTP). Możesz skonfigurować tę funkcję, klikając przycisk „Bezpieczeństwo” w ustawieniach swojego konta.

Jeśli szukasz lepszego rozwiązania, rozważ zaszyfrowanie załączników do wiadomości e-mail za pomocą narzędzia takiego jak 7-Zip lub WinRAR. Narzędzia te oferują szyfrowanie plików w wielu różnych formatach, w tym zip i tar, i mogą być używane zamiennie zarówno do zabezpieczania, jak i odszyfrowywania.

Image by Werner Moser from Pixabay